Pranešimai dėl privatumo


Šios svetainės privatumo politika

„Duomenų apdorojimo teisė“ Su nustatytais arba nustatomais asmenimis susiję duomenys gali būti apdorojami pasitikslinus šioje svetainėje. Tokio apdorojimo „teisė“ priklauso „ Indesit Company S.p.A.“, laikinai atstovaujamai generalinio direktoriaus ir kurios buveinė registruota Fabriano (Ancona), Viale Aristide Merloni, 47, 60044.

Duomenų apdorojimo vieta Su šioje svetainėje teikiamomis interneto paslaugomis susijusį duomenų apdorojimą atlieka minėtoje apdorojimo teises turinčioje buveinėje dirbantis techninis personalas, specialiai paskirtas apdoroti duomenis arba asmenys, atsakingi už , esant reikalui, atliekamas techninės priežiūros operacijas. Su svetainėje teikiamomis paslaugomis susiję duomenys neperduodami ir neskleidžiami. Asmeniniai vartotojų, prašiusių perduoti informaciją arba užsisakiusių naujienlaiškius, pateikti duomenys naudojami tik pageidaujamai paslaugai suteikti

Navigaciniai duomenys Dėl šiai svetainei valdyti atliekamų IT sistemų ir programinės įrangos procedūrų, įprastomis naudojimo sąlygomis, įgyjami tam tikri asmeniniai duomenys, kurie perduodami interneto ryšio protokolais. Tokie duomenys yra neapjungti, kad jų nebūtų galima susieti su identifikuotomis šalimis, tačiau dėl jų kilmės, pagal juos, apdorojant ir siejant su trečiųjų šalių turimais duomenimis, įmanoma nustatyti vartotojus. Į tokią duomenų kategoriją įeina IP adresai arba prie svetainės prisijungiančių vartotojų kompiuterių domenai, užklaustų šaltinių URIs (angl. Uniform Resources Identifier – universalusis šaltinio identifikatorius) adresai, užklausos laikas, naudotas užklausos į serverį pateikimo būdas, gauto failo dydis, serverio pateiktas skaitmeninis atsakymo kodas (atlikta, klaida, ir kt.) ir kiti su vartotojo operacine sistema bei IT aplinka susiję parametrai. Šie duomenys naudojami tik anoniminei statistinei informacijai apie svetainės naudojimą gauti bei veikimo patikroms atlikti ir vos tik apdorojus yra nedelsiant atšaukiami. Duomenys gali būti naudojami siekiant nustatyti, kas įvykdė kompiuterinius nusikaltimus ir kas už tai turi atsakyti.

Savanoriškai vartotojų pateikti duomenys Dėl neprivalomo, atviro ir savanoriško el. laiškų siuntimo šioje svetainėje nurodytais adresais, atskleidžiamas siuntėjo elektroninio pašto adresas, kuris yra būtinas atsakant į užklausas, ir kiti tame laiške esantys asmeniniai duomenys. Suvestinė informacija apie privatumą laikas nuo laiko bus nurodoma ir pateikiama svetainės puslapiuose, susijusiuose su konkrečiomis paslaugomis pagal užsakymą.

Slapukai Svetainė nerenka vartotojų asmeninių duomenų. Asmeninio pobūdžio informacijai gauti slapukai nenaudojami, nenaudojami nei, taip vadinami, „nuolatiniai slapukai“, nei kokios nors kitos vartotojų sekimo sistemos. Taip vadinamų „seanso slapukų“ (neįsimenamų visam laikui vartotojo kompiuteryje ir išnykstančių vos išjungus naršyklę) naudojimas griežtai ribojamas perduodant seanso identifikatorius (serverio generuojamus atsitiktinius skaičius), reikalingus saugiam ir efektyviam naršymui svetainėje užtikrinti. Šioje svetainėje naudojami slapukai nenaudoja kitų IT technologijų, potencialiai pažeidžiančių vartotojų naršymo privatumą ir neleidžia identifikuoti vartotoją.

Apdorojimo būdai Asmeninius duomenis apdoroja automatiniai prietaisai tik laikui, būtinam pasiekti tikslą, kuriuo jie buvo surinkti.

Suinteresuotųjų šalių teisės Šalys, su kuriomis susiję asmeniniai duomenys, turi teisę bet kada gauti patvirtinimą, ar tokie duomenys yra, žinoti jų turinį bei kilmę ir patikrinti jų teisingumą arba pareikalauti tokius duomenis papildyti ar atnaujinti (Italijos Potvarkių įstatymo Nr. 196/2003 7 straipsnis). Remiantis minėto įstatymo nuostata, šalys turi teisę prašyti panaikinti, pakeisti anonimine forma arba užblokuoti duomenis, kurie buvo apdorojami pažeidžiant įstatymus ir bet kuriuo atveju teisiniu pagrindu prieštarauja asmeninių duomenų apdorojimui. Tokius prašymus reikia siųsti Privatumo komitetui, esančiam Fabriano (AN), Viale Aristide Merloni, 47, 60044. Ši privatumo politika gali būti reguliariai atnaujinama, o naudojimo metu surinktai informacijai bus taikoma naudojimo metu galiojanti privatumo tvarka. Šis dokumentas paskelbtas adresu http://www.indesitcompany.com ir yra šios svetainės „Privatumo politika“, kuri gali būti atnaujinama (paskesnės versijos saugomos tuo pačiu, konsultacijoms skirtu adresu).