Indesit Support > Klaidos

Problemų sprendimas

DUK, kurie padės išspręsti probemas kilusias su jūsų buitine technika

Raskite visų dažniausiai pasitaikančių problemų sprendimus, kurie gali turėti įtakos skalbimo mašinos, indaplovės, šaldytuvo, orkaitės, viryklių ir kitų buitinių prietaisų veikimui ir priežiūrai. Su "Indesit" internetine pagalba niekada nebuvo lengviau sutaisyti savo prietaisą.

Durelės neatsidaro - atrodo, kad jos užblokuotos

Durelės lieka užrakintos, nors skalbyklė su būgne likusiu vandeniu jau sustojo.

"Patikrinkite nustatytą programą ir, ar mirksi indikacinės lemputės.
Arba:
Mirksinti skalavimo lemputė arba piktograma bei šviečianti durelių užrakto lemputė nurodo, kad skalbyklė veikia „HYDROSTOP“ režime, kuris yra visiškai normalus pasirenkant kai kuriuos ciklus ir funkcijas (pvz., „Easy Iron” (lengvas lyginimas)). Ciklui baigti, spauskite mygtuką „START/RESET“ arba „ON-OFF“ ir nustatykite rankenėlę ties išleidimo simboliu bei vėl paspauskite mygtuką „START/RESET“ arba „ON-OFF“."

Pasirinktas skalbimo ciklas trunka ilgiau nei nurodyta naudojimo instrukcijoje

Ekrane rodomas laikas nesutampa su tikrąja skalbimo ciklo trukme

Kaip skalbti vilnonius drabužius

Vilnoniai drabužiai yra labai delikatūs ir jiems skalbti reikalingos specialios skalbimo programos.

Įsitikinkite, kad vilnoniams drabužiams skalbti parinkote tinkamą programą.

Skalbimo metu vilnoniai drabužiai sugeria labai daug vandens.

Nedėkite per didelio skalbinių kiekio į skalbyklę. Patikrinkite maksimalų leidžiamą skalbinių kiekį, nurodytą naudojimo instrukcijoje .

Prisilietus prie skalbimo mašinos krečia elektra

Tikriausiai Jūsų namuose neįžeminti elektros instaliacija. Todėl skalbyklės trikdžių slopinimo filtras (3mA), praleidžia mažus elektros smūgius prisilietus prie skalbimo mašinos.

Patikrinkite, ar Jūsų namuose įžeminta elektros instaliacija, ar atitinka elektros lizdo, į kurį jungiama skalbyklė, ir elektros kištuko jungtys. Jei keitėte elektros lizdą, patikrinkite, ar teisingai sujungėte laidus.

Per didelės skalbimo mašinos energijos sąnaudos

Skalbimo mašinos yra sertifikuotos pagal Europos reglamentus.

Į skalbimo mašiną patenka nepakankamas vandens kiekis

Skalbimo efektyvumas atitinka vandens sąnaudas.

Nepergyvenkite, jeigu per dureles matote nepilną būgną vandens. Tai reiškia, kad Jūsų skalbimo mašina naudoja mažiau vandens, garantuodama skalbimo efektyvumą.

Skalbimo mašina įsijungia, bet skalbti nepradeda

Galbūt problema atsidaro dėl elektroninių trukdžių. Paspauskite „reset“ (perrinkti) mygtuką.

Išjunkite mašiną, paspausdami „on/off“ mygtuką. Po kelių sekundžių paspauskite vėl tą patį mygtuką, norėdami įjungti.
Arba:
Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir po kelių sekundžių vėl įkiškite.

Į skalbimo mašiną nepatenka vanduo.

Pažiūrėkite, ar atidarytas vandens tiekimo čiaupas. Patikrinkite solenoidinio vožtuvo (įsiurbimo žarnos) filtrą.

Naudoju audinių minkštiklį, bet nepastebiu jokių skalbimo privalumų

Dozuodami audinių minkštiklį būkite atsargūs.

Dozė neturi viršyti ant skalbimo priemonės skyrelio nurodyto „MAX“ (maks.) lygio.

Atrodo, kad skalbyklė yra nuolatinėje vandens įleidimo ir išleidimo stadijoje

Patikrinkite, ar instaliavimo metu nesuspaudėte išleidimo žarnos.

Išleidimo žarna turi būti įrengta ne žemiau nei 60 cm aukštyje.

Nesuprantu, kada skalbyklė baigia skalbimo ciklą

Skalbimo metu skalbyklė užsiblokavo.

Programai nutraukti, spauskite ir palaikykite mygtuką „START/RESET“. Rankenėlę nustatykite ties išleidimo simboliu ir dar kartą paspauskite mygtuką „START/RESET“.

Pasibaigė gręžimas, būgnas lėtai sukasi, bet skalbimo ciklas nesibaigia

Skalbyklė yra baigiamojo apdorojimo (skalbinių atsiskyrimo) fazėje, kuri numatyta pasirinkus „Easy iron“ (lengvas lyginimas).

Programai nutraukti, spauskite ir palaikykite mygtuką „START/RESET“ arba „ON/OFF“. Jeigu problema kartojasi kitų skalbimo ciklų metu - kreipkitės į techniką.

Kodėl į skalbimo mašiną nepatenka vanduo ir skalbimo ciklai yra labai trumpi (trunka apie 3 minutes)?

Tikriausiai skalbimo mašina veikia pagal parodomąjį „Demo“ režimą, kurį turi keletas modelių.

Ekrane matysite „Demo“ (parodomoji versija) arba „Test“ (bandymas). Funkcijai užbaigti, spauskite mygtuką „Reset“ (perrinkti) ir vienu metu spustelkite ir laikykite mygtukus „ON/OFF“ ir „START/RESET“, kol ekrane pamatysite „OFF“.

Atrodo, kad mano „Moon“ skalbimo mašinos skalavimo etapai tinkamai neveikia

Kaskart įjungus indaplovę, užsidega to paties ciklo indikatorius

Indaplovė atliko Jūsų pasirinktą ciklą.

Funkcija „Most frequently used cycle memory” išsaugo dažniausiai mašinos naudojamą ciklą atmintyje, kurį paskui, patogumo sumetimais, kartoja iš naujo įjungus indaplovę. Ciklą pakeiskite paspausdami „P“ mygtuką ir pasirinkdami norimą ciklą. Nepamirškite uždarykite indaplovės dureles.

Indaplovė veikia labai triukšmingai

Švilpesį ar vibracijas gali sukelti per didelis putų kiekis susidaręs, naudojant daugiafunkcines ploviklių tabletes (pvz., „3-in-1”( trys viename) ploviklius ir t.t.).

Kiekvienam plovimui nustatykite tabletės parinktį, jei numatyta Jūsų modelyje.
Arba:
Jeigu modelyje nėra tabletės parinkties, pabandykite vienam ciklui panaudoti pusę tabletės.
Arba:
Geresnius plovimo rezultatus pasieksite, naudodami plovimo miltelius su skalavimo skysčiu, kurį įpilkite į jam skirta skyrelį."

Pro indaplovės dureles teka vanduo

Drabužiai suplyšta skalbimo metu

Itin švelnių audinių drabužiai (pvz., moteriškas apatinis trikotažas) gali būti sugadintas gręžimo metu.

Dėkite šiuos delikačius skalbinius į specialius skalbinių krepšelius arba į pagalvių užvalkalus.

Drabužiai, kuriuose yra guma, didesnio kaip 1000 aps./min. gręžimo ciklo metu.

Patikrinkite, ar neviršijote skalbyklės naudojimo instrukcijoje numatyto skalbinių kiekio. Jeigu problema išlieka kito plovimo metu, siūlome susisiekti su mūsų techniku.

Ar teisingai naudojate baliklį?

Nenaudokite baliklio kartu su skalbimo priemone. Baliklis naudojamas tik su šaltu skalbimo ciklu ir pilamas į specialų skalbimo mašinos skyrelį.

Skalbimo metu mašina užsiblokuoja

Vandens tiekimo čiaupas gali būti uždarytas.

Įsitikinkite, kad vandens tiekimo čiaupas yra atidarytas.

Skalbimo mašina neišleidžia vandens.

Patikrinkite, ar gerai veikia vandens išleidimo siurblys ar sifonas. Pašalinkite nuo siurblio visus svetimkūnius. Pabandykite atjungti vandens nuleidimo žarną ir išleiskite jame likusį vandenį.

Galbūt skalbimo mašina nėra tinkamai įjungta prie maitinimo šaltinio.

Įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įjungtas į elektros lizdą. Ar veikia elektros lizdas? Patikrinimui į elektros lizdą įjunkite kitą prietaisą (pvz., plaukų džiovintuvą).

Atrodo, kad skalbimo mašinos gręžimo ciklas neveikia

Prieš kiekvieną gręžimą skalbimo mašina išleidžia vandenį. Patikrinkite ar neužkimšę išleidimo siurblys ar žarna.

Patikrinkite, ar tinkamai veikia vandens išleidimo siurblys ar sifonas. Pašalinkite nuo siurblio visus svetimkūnius. Pabandykite atjungti vandens nuleidimo žarną ir išleiskite jame likusį vandenį.

Nesubalansuotas skalbinių kiekis įdėtas į skalbimo mašiną, užblokuoja gręžimą, kad išvengtų per didelio vibravimo.

Patikrinkite, ar neviršijote skalbyklės naudojimo instrukcijoje nurodyto skalbinių kiekio.

Labai triukšmingas skalbimas

Skalbimo mašina tyliai veikia ir gerai skalbia, jeigu pastatyta ant tolygaus paviršiaus.

Patikrinkite, kad atraminės kojelės būtų sureguliuotos tame pačiame lygyje ir, ar jos nepažeistos.

Instaliuodami skalbimo mašiną, būtinai nuimkite užpakalinėje mašinos dalyje esančius pakuotės fiksavimo varžtus.

Patikrinkite, ar nuėmėte pakuotės fiksavimo varžtus ir, ar jie bei kitos plastmasinės pakuotės dalys neįkrito į skalbimo mašinos vidų (joms pašalinti - šiek tiek palenkite mašiną į priekį).

Skalbimo mašina gali veikti triukšmingai, jei būgno viduje yra svetimkūnių.

Atidarę dureles, atidžiai apžiūrėkite būgno vidų. Patikrinkite, kad ant siurblio taip pat nebūtų svetimkūnių. Jei naudojate skalbimo priemonės kamuolį, triukšmą gali kelti jo judėjimas būgno viduje.

Skalbimo mašinos skleidžiamas triukšmas panašus į aukšto dažnio švilpimą.

Girdimas triukšmas yra būdingas skalbimo mašinoms, turinčioms elektrinį variklį su šepetėliais.

Pažiūrėję naudojimo instrukciją, nustatykite Jūsų skalbimo mašinos tipą. Jei jis sutampa su modeliu, turinčiu variklį su šepetėliais, triukšmo lygis, kurį girdite, yra normalus.

Mašina negerai išskalauja, skalbimo priemonės lieka ant skalbinių

Netinkamas ar per didelis plovimo priemonių kiekio bei priedų naudojimas (pvz., priemonės skalbti rankomis) gali būti per didelio putų susidarymo bei likučių ant skalbinių priežastis.

Patikrinkite naudojamos skalbimo priemonės kiekį, tipą bei priedus. Nenaudokite skalbimo miltelių tamsiems drabužiams skalbti bei greitiems 30 minučių ciklams. Jie tinka tik medvilnės ciklams skalbiant aukštesnėje nei 40 ° C temperatūroje.

Skalbimo priemonės efektyvumui gali turėti įtakos ir vandens kietumas įvairiuose regionuose.

Skalbimui pasibaigus, įjunkite „Extra Rinse“ (papildomo skalavimo) ciklą.

Ar dažnai naudojate skystą skalbimo priemonę?

Jei dažnai naudojate skystą skalbimo priemonę, gerai mašinos priežiūrai, patariame kartą per 6 mėn. įjungti tuščią skalbyklę, parinkus aukštos temperatūros skalbimo ciklą.

Nesu patenkintas skalbimo efektyvumu

Ypač sunkiai pašalinamos įsisenėjusias ir pridžiuvusias dėmes.

Įsisenėjusias dėmes ir nešvarumus bandykite valyti prieš įdedami drabužius į skalbyklę. Kai kurie įsisenėję nešvarumai (pvz., aliejaus dėmės) gali neišsiplauti. Jas panaikinsite tik chemiškai išvalydami.

Kokią skalbimo priemonę naudojate?

Labai nešvarius medvilninius drabužius geriau išskalbia skalbimo milteliai, nei skystos priemonės.

Būkite atsargūs, pasirinkdami skalbimo programą: ji gali netikti purvo rūšiai.

Remdamiesi skalbinių tipu ir jų purvo laipsniu, pasirinkite labiausiai tinkamą programą.

Pasibaigus plovimo ciklui, tabletė liko nepaliesta

Galbūt pasirinkote nepilnuosius plovimo ciklus: „rapid“ (greitąjį) arba „soak“ (mirkimo).

Padalinkite tabletę į kelias dalis, jeigu naudosite „Rapid“ (greitąjį) ciklą.

Atsikabino apatinė purškimo svirtelė

Valymui palengvinti, apatinė purškimo svirtelė lengvai atsikabino.

Ji nesulūžo. Atsargiai ją prikabinkite, nepažeisdami abiejų tvirtinimo atramėlių.

Pasirinktas plovimo ciklas trunka ilgiau nei nurodyta naudojimo instrukcijoje

Pasirinktų ciklų „Short Time“ (trumpo laiko), „Tablets“ (tablečių) ir „Good Night“ (labanakt) trukmė gali labai skirtis nuo nurodytų naudojimo instrukcijoje.

„Good Night“ (labanakt) parinktis gali trukti iki 4 valandų. „Tablets“ (tablečių) padidina ciklo trukmę maždaug 10-15 % , lyginant su nurodytais naudojimo instrukcijoje.

Prisilietus prie indaplovės krečia elektra

Nepatenkinami indaplovės džiovinimo rezultatais

Nustatytas ciklas be džiovinimo

„Daily“ (kasdieninis) cikle nėra džiovinimo, nes tai yra vienas iš greitųjų ciklų (trunka 1 val.).

Ar įpylėte acto į skalavimo priemonės skyrelį?

Skirtingai negu manoma, actas pasižymi priešingomis savybėmis lyginant su skalavimo priemone. Ant indų sudaro nelygus nuosėdų sluoksnis, kuris trukdo džiovinimą.

Daugiafunkcinių plovimo tablečių (pvz., „3-in-1”ir t.t.) naudojimas bei susidaręs per didelis putų kiekis gali paveikti indaplovės džiovinimo rezultatams.

Džiovinimo kokybė priklauso nuo naudojamų skystų skalavimo priemonių, pilamų į atitinkamą skyrelį. Naudojant indų plovimo tabletes, vienam plovimo ciklui patariame naudoti pusę tabletės bei pilti skystas skalavimo priemones į jiems skirtą skyrelį.

Ant indų lieka nenuplaunamas baltas apnašos, kurių negalima pašalinti net plaunant po tekančiu vandeniu

Baltos apnašos gali atsirasti dėl kieto vandens vandentiekio sistemos ar net dėl neteisingos parinkties nustatymo indaplovėje.

Jei vandentiekio sistemoje vanduo yra labai kietas, indaplovėje nustatykite „vandens kietumo“ parinktį 4 arba 5 lygiu (normalus indaplovės nustatymas yra 3).
Arba:
Jei problema kartojasi, įsigykite „Indesit“ techninės pagalbos centruose ir instaliuokite „Calblock“ įtaisą.

Apnašos gali atsirasti dėl per didelio putų susidarymo kiekio, naudojant daugiafunkcines ploviklių tabletes (pvz., „3-in-1” ir t.t.).

Kiekvienam plovimui nustatykite tabletės parinktį, jei numatyta Jūsų modelyje.
Arba:
Jeigu Jūsų modelyje nėra tabletės parinkties, pabandykite vienam ciklui panaudoti pusę tabletės.
Arba:
Geresnius plovimo rezultatus pasieksite, naudodami skalbimo miltelius su skalavimo skysčiu, kurį įpilkite į jam skirta skyrelį.

Nepatenkinami plovimo rezultatai

Indaplovėje sudėti indai iš anksto buvo nuvalyti kempine, išmirkyta plovimo priemonėje, skirtoje indų plovimui rankomis.

Plovikliai, skirti plauti rankomis turi didelį putų susidarymo potencialą ir netinka indaplovės ciklams. Nenaudokite jų net ir mažais kiekiais.

Jeigu ankstesniam ciklui naudojote per daug skalavimo skysčio, dalis jo galėjo išsilieti iš skyrelio.

Skalavimo skystis, išsiliejęs iš skyrelio ir sureagavęs su šaltu vandeniu, pagamino per didelį putų kiekį, kuris galėjo ištekėti pro indaplovės dureles. Įpylę skalavimo priemonę, valymui skirtu audiniu, pašalinkite išsiliejusius skysčius.

Purškimo svirtelių angos gali būti užkimštos maisto likučiais.

Angas valykite pincetu atsargiai, nepažeisdami filtro.

Galbūt pasirinkote plovimo ciklą ne pagal indaplovėje sukrautų indų kiekį.

Nustatykite plovimo ciklą tinkantį įsisenėjusiems nešvarumams plauti.

Indų išdėstymas indaplovės skyriuose, gali blokuoti purškimo svirteles.

Prieš paleidžiant ciklą, nestipriai stuktelėti indaplovę, kad suaktyvėtų purškimo svirtelių sukimasis.

Indaplovė įsijungia, bet nepradeda plovimo

Galbūt problema atsidaro dėl elektroninių trukdžių. Paspauskite „reset“ (perrinkti) mygtuką.

Išjunkite indaplovę, paspausdami „on/off“ (maitinimo) mygtuką. Po kelių sekundžių paspauskite vėl tą patį mygtuką, norėdami įjungti.
Arba:
Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir po kelių sekundžių vėl įkiškite.

Į indaplovę nepatenka vanduo ir ji užsiblokuoja.

Galbūt vandens įsiurbimo žarnos filtras užsikimšęs smėliu ar kalkėmis. Atjunkite įleidimo žarną nuo vandens tiekimo čiaupo ir išvalykite filtrą.
Arba:
patikrinkite, ar vandentiekio čiaupas atidarytas ir niekas netrukdo vandens tėkmei.
Arba:
žemas vandentiekio spaudimas. Patikrinkite, kad nebūtų mažesnis nei 0,5 bar.
Arba:
patikrinkite, ar instaliacijos metu, išleidimo žarna nebuvo suspausta.
Arba:
Palaukite 5 minutes. Vandens įleidimo vožtuvas veikia tyliai, bet daug lėčiau, lyginant su senais solenoidiniais vožtuvais.

Indaplovė neišleidžia vandens, blyksi programos indikatoriaus lemputės.

Patikrinkite, ar instaliavimo metu nebuvo suspausta išleidimo žarna.
Arba:
Montuotojas pamiršo nuo išleidimo žarnos nuimti kamštelį. Patikrinkite, ar žarna yra tinkamai sujungta su nuotėkų vamzdžiu
Arba:
ar jūsų namuose yra užsikimšęs nuotėkų vamzdis. Atjunkite išleidimo žarną nuo nuotėkų vamzdžio ir į kibirą išleiskite likusį vandenį.

Ant indaplovės durelių kraštų atsirado melsvos apnašos

Melsvos apnašos gali atsirasti dėl nesandarumo korpuse.

Naudokite paprastą valiklį plienui valyti.

Pro indaplovės dureles teka vanduo

Galbūt ankstesniam ciklui panaudojote per daug skalavimo skysčio ir dalis jo ištekėjo iš skyrelio.

Skalavimo skystis, išsiliejęs iš skyrelio ir sureagavęs su šaltu vandeniu, pagamino per didelį putų kiekį, kuris galėjo ištekėti pro indaplovės dureles. Įpylę skalavimo priemonę, valymui skirtu audiniu, pašalinkite išsiliejusius skysčius.

Indaplovė veikia labai triukšmingai

Švilpesį ar vibracijas gali sukelti per didelis putų kiekis susidaręs, naudojant daugiafunkcines ploviklių tabletes (pvz., „3-in-1”( trys viename) ploviklius ir t.t.).

Kiekvienam plovimui nustatykite tabletės parinktį, jei numatyta Jūsų modelyje.
Arba:
Jeigu modelyje nėra tabletės parinkties, pabandykite vienam ciklui panaudoti pusę tabletės.
Arba:
Geresnius plovimo rezultatus pasieksite, naudodami plovimo miltelius su skalavimo skysčiu, kurį įpilkite į jam skirta skyrelį.

Kaskart įjungus indaplovę, užsidega to paties ciklo indikatorius

Indaplovė atliko Jūsų pasirinktą ciklą.

Funkcija „Most frequently used cycle memory” išsaugo dažniausiai mašinos naudojamą ciklą atmintyje, kurį paskui, patogumo sumetimais, kartoja iš naujo įjungus indaplovę. Ciklą pakeiskite paspausdami „P“ mygtuką ir pasirinkdami norimą ciklą. Nepamirškite uždarykite indaplovės dureles.

Indaplovė visada atlieka tą patį plovimo ciklą arba plovimo metu jį keičia

Indaplovė atliko Jūsų pasirinktą ciklą.

Funkcija „Most frequently used cycle memory” išsaugo dažniausiai mašinos naudojamą ciklą atmintyje, kurį paskui, patogumo sumetimais, kartoja iš naujo įjungus indaplovę. Ciklą pakeiskite paspausdami „P“ mygtuką ir pasirinkdami norimą ciklą bei nepamirškite uždarykite indaplovės dureles.

Neveikia programų pasirinkimo mygtukas

Į indaplovę blogai įsiurbiamas vanduo ir ji užsiblokuoja.

Galbūt vandens įsiurbimo žarnos filtras užsikimšęs smėliu ar kalkėmis. Atjunkite įleidimo žarną nuo vandens tiekimo čiaupo ir išvalykite filtrą.
Arba:
patikrinkite, ar vandentiekio čiaupas atidarytas ir niekas netrukdo vandens tėkmei.
Arba:
žemas vandentiekio spaudimas. Patikrinkite, kad nebūtų mažesnis nei 0,5 bar.
Arba:
patikrinkite, ar instaliacijos metu, išleidimo žarna nebuvo suspausta.
Arba:
Palaukite 5 minutes. Vandens įleidimo vožtuvas veikia tyliai, bet daug lėčiau, lyginant su senais solenoidiniais vožtuvais.

Indaplovė neišleidžia vandens, blyksi programos indikatoriaus lemputės.

Patikrinkite, ar instaliavimo metu nebuvo suspausta išleidimo žarna
Arba:
montuotojas pamiršo nuo išleidimo žarnos nuimti kamštelį. Patikrinkite, ar žarna yra tinkamai sujungta su nuotėkų vamzdžiu
Arba:
Jūsų namų santechnikos sistemos išleidimo anga galėtų užsikimšti: ištraukite išleidimo žarną iš išleidimo angos ir į kibirą išleiskite likusį vandenį.

Galbūt problema atsidaro dėl elektroninių trukdžių. Paspauskite „reset“ (perrinkti) mygtuką.

Išjunkite indaplovę, paspausdami „on/off“ mygtuką. Po kelių sekundžių paspauskite vėl tą patį mygtuką, norėdami įjungti. Pavyko?
Arba:
ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir po kelių sekundžių vėl įkiškite. Pavyko

Indaplovė nereaguoja į valdymo komandas

Į indaplovę blogai įsiurbiamas vanduo ir ji užsiblokuoja.

Galbūt vandens įsiurbimo žarnos filtras užsikimšęs smėliu ar kalkėmis. Atjunkite įleidimo žarną nuo vandens tiekimo čiaupo ir išvalykite filtrą.
Arba:
Patikrinkite, ar vandentiekio čiaupas atidarytas ir, ar niekas netrukdo vandens tėkmei.
Arba:
Žemas vandentiekio spaudimas. Patikrinkite, kad nebūtų mažesnis nei 0,5 bar.
Arba:
Patikrinkite, ar instaliacijos metu, išleidimo žarna nebuvo suspausta.
Arba:
Palaukite 5 minutes. Vandens įleidimo vožtuvas veikia tyliai, bet daug lėčiau, lyginant su senais solenoidiniais vožtuvais.

Indaplovė neišleidžia vandens, blyksi programos indikatoriaus lemputės.

Patikrinkite, ar instaliavimo metu nebuvo suspausta išleidimo žarna
Arba:
Montuotojas pamiršo nuo išleidimo žarnos nuimti kamštelį. Patikrinkite, ar žarna yra tinkamai prijungta prie nuotėkų vamzdžio.
Arba:
albūt Jūsų namuose yra užsikimšęs nuotėkų vamzdis. Atjunkite išleidimo žarną nuo nuotėkų vamzdžio ir į kibirą išleiskite likusį vandenį.

Galbūt problema atsidaro dėl elektroninių trukdžių. Paspauskite „reset“ mygtuką.

Išjunkite indaplovę, paspausdami „on/off“ mygtuką. Po kelių sekundžių paspauskite vėl tą patį mygtuką, norėdami įjungti. Pavyko?
Arba:
ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir po kelių sekundžių vėl įkiškite. Pavyko?

Iš šaldytuvo keistai teka vanduo

Galbūt netinkamai sureguliuotas termostatas

Temperatūra turėtų būti aukštesnė. Žiemos periodu termostatas turėtų būti nustatomas tarp 1 ir 2. Žiemą šis lygis padidinamas (pvz., nuo 1 iki 3), o vasaros periodu patariame nustatyti iki 2.
Arba:
Jeigu Jūsų šaldytuvas turi ekraną, jame rodomi skaičiai yra orientacinio pobūdžio. Tinkamiausia temperatūra yra 5°C. Jeigu žiemos periodu temperatūra kyla (pvz., iki +6°C), patariame ją sumažinti iki +4°C. Vasaros periodu žemą temperatūrą būtina didinti (pvz., nuo +2°C iki +5°C).

Ar vanduo teka iš užpakalinės šaldytuvo dalies, esančios prie variklio?

Patikrinkite, ar šaldytuvo durelės yra gerai uždarytos. Jei problema kartojasi, patariame kreiptis į techniką.

Ar daržovių skyriuje pastebėjote vandenį? Galbūt užkimšta vandens kanalėlio anga.

Išvalyti kanalėlio angą tam skirtu specialiu šepetėliu, yra numatytas komplekte perkant šaldytuvą.

Šaldytuvo viduje susidaro ledo gabaliukai

Įmontuojamasis šaldytuvas negerai instaliuotas.

Patikrinkite instaliavimą ir, jei būtina, susisiekite su techniku.

Ar šaldytuvo durelės gerai uždarytos?

Patikrinkite, ar laisvai statomo šaldytuvo durelės gerai užsidaro. Dėl netinkamai apverstų durelių gali atsirasti sandarinimo ar veikimo problemų. Jei problema kartojasi, patariame kreiptis į techniką.

Šaldiklyje ledas gali susidaryti dėl negerai sureguliuoto termostato.

Patikrinkite termostato parodymus. Ledui ištirpinti, palikite atviras dureles ir nustatykite termostato lygį tarp 1 ir 2. Jeigu šaldytuvas su ekranu, luktelkite pamatysite -18°C temperatūrą.

Šaldytuve susidarę ledo gabaliukai reiškia negerai sureguliuotą termostatą.

Patikrinkite termostato parodymus. Ledui ištirpti palikite atviras dureles ir nustatykite termostatą tarp 1 ir 2. Jeigu šaldytuve su ekranu, luktelkite kol pamatysite 6°C temperatūrą.

Mano šaldytuvas yra „No frost“ (bešerkšnė), tačiau, šaldytuve susidaro šerkšno sluoksnis, o šaldiklyje - ledas.

Šerkšnas gali susidaryti dėl šaldytuve įdėtų neuždengtų konteinerių ir nesuvyniotų maisto produktų.

Nepamirškite uždengti konteinerius ir suvynioti maisto likučius į plėvelę, sudėti į maišelius ar atitinkamus konteinerius.

„No frost“ (bešerkšnė) sistema veikia vidinių oro srovių dėka ir nuolat kontroliuoja drėgmės lygį.

Patikrinkite, ar vidinių oro srovių išėjimo angos neužsikimšo, jei taip, išvalykite juos.

Susidaro kondensatas

Dėl klimato sąlygų, ypač dėl sezoninių drėgmės lygio pokyčių, centrinėje dalyje gali kauptis kondensatas.

Sureguliuokite termostato nustatymus, ir jei kondensatas vėl susirado, patariame kreiptis į techniką.

Jei daržovių skyriuje susidaro kondensatas, tikriausiai netinkamai sureguliuotas termostatas.

Temperatūra turėtų būti aukštesnė. Žiemos periodu termostatas turėtų būti nustatomas tarp 1 ir 2. Žiemą šis lygis padidinamas (pvz., nuo 1 iki 3), o vasaros periodu patariame nustatyti iki 2.
Arba:
Jeigu Jūsų šaldytuvas turi ekraną, jame rodomi skaičiai yra orientacinio pobūdžio. Tinkamiausia temperatūra yra 5°C. Jeigu žiemos periodu temperatūra kyla (pvz., iki +6°C), patariame ją sumažinti iki +4°C. Vasaros periodu žemą temperatūrą būtina didinti (pvz., nuo +2°C iki +5°C).

Šaldytuvo durelės negerai užsidaro

Patikrinkite, ar nepažeistas sandarinimas.

Nustatyti sandarinimo tipą (t.y. , prisukamas ar putų sandarinimas) ir jį pakeiskite.

Atrodo, kad šaldytuvas nepakankamai aušina

Tinkamas aušinimas priklauso nuo maisto produktų išdėstymo šaldytuvo viduje ir kaip jie paskirstytas lentynose.

Patikrinkite, ar lentynos neperkrautos maisto produktais ir, ar jie nesiliečia su šaldytuvo sienelėmis.

Įmontuojamieji šaldytuvai turi būti tinkamai instaliuoti, paliekant pakankamai vietos vėdinimui. Laisvai statomiems šaldytuvams, būtina palikti pakankamai vietos tinkamai oro cirkuliacijai užtikrinti tarp šaldytuvo užpakalinės dalies ir sienos.

Abiem atvejais, patikrinkite, kad oras tinkamai cirkuliuotų. Patikrinkite, ar užpakalinės laisvai statomųjų šaldytuvų atramos (tiekiamos komplekte) teisingai instaliuotos.

Jeigu Jūsų šaldytuvas turi ekraną, jame rodomi skaičiai yra orientacinio pobūdžio.

Jeigu Jūsų šaldytuvas turi ekraną, jame rodomi skaičiai yra orientacinio pobūdžio. Tinkamiausia temperatūra yra 5°C. Jeigu žiemos periodu temperatūra kyla (pvz., iki +6°C), patariame ją sumažinti iki +4°C. Vasaros periodu žemą temperatūrą būtina padidinti (pvz., nuo +2°C iki +5°C).

Ar tinkamai sureguliavote termostatą?

Žiemos metu termostatą nustatykite (pvz., nuo 1 iki 3). Vasarą patariame nustatyti ties 2.

Vėdinimo grotelės neturi būti užkrautos padėklais ar lėkštėmis.

Visos grotelės turėtų būti švarios. Išimkite visus konteinerius, kurie užstoja vėdinimo kiaurymes.

Kodėl mano šaldytuvas triukšmingai veikia?

Daugelis mažų šaldytuvo skleidžiamų garsų rodo, kad jis tinkamai veikia.

Nebūtina kreiptis į techniką, jeigu girdite į burbuliavimą panašų garsą - tai cirkuliuoja aušalo dujos.
Arba:
Girdimas šlamesys - tai oro judėjimas ir optimalus jo pasiskirstymas šaldytuvo viduje.
Arba:
Girdimas nedidelis burzgimas - tai užpakalinėje šaldytuvo dalyje veikiantis variklis
Arba:
Girdimas trynimosi garsas - tai ventiliatoriaus kleidžiamas garsas, kuris atsiranda jam remiantis į plastmasinės šaldytuvo sieneles. Patariame kreiptis į techniką, jei atidarius dureles garsas išnyksta.
Arba:
Šaldytuvas gali vibruoti, jeigu jis pastatytas ant nelygaus paviršiaus, jei liečiasi su siena, su kitais virtuvės baldais ar jų dalimis. Vibracijai taip pat gali turėti įtakos ir susiliečiančios vidinės lentynos arba ant jų netinkamai sudėti buteliai bei maisto laikymo konteineriai.

Manau, kad netinkamai veikia kompresorius

Nuolat veikiantis kompresorius, nurodo, kad netinkamai sureguliuotas Jūsų šaldytuvo termostatas.

Žiemos periodu termostatas turėtų būti nustatomas tarp 1 ir 2. Žiemą šis lygis padidinamas (pvz., nuo 1 iki 3), o vasaros periodu patariame nustatyti iki 2.

Norėčiau sureguliuoti šaldytuvo termostatą

Maisto produktams išsaugoti, šaldytuvo termostatas turi būti tinkamai nustatytas, ypač tada, kai pastebėjote, kad nustatymai buvo negerai parinkti.

Žiemos periodu termostatas turėtų būti nustatomas tarp 1 ir 2. Žiemą šis lygis padidinamas (pvz., nuo 1 iki 3), o vasaros periodu patariame nustatyti iki 2.

Elektroninis uždegimas neveikia

Kaitlentė neužsidega, jei uždegimo žvakės kibirkštėlė nepasiekia degiklio.

Ar uždegant kaitlentę pastebite kibirkštis? Bet kuriuo atveju, padėkite keptuvę ant deglikio ir pabandykite uždegti kaitlentę. Vidutinių iki didelių degiklių galingumą sumažinkite iki minimumo.

Jeigu neseniai valėte kaitlentę, degikliai gali būti neišdžiuvę.

Palaukite kol degiklis išdžius ir patikrinkite, ar jis gerai veikia.

Kaitlentė gali neužsidegti dėl uždegimo žvakės, nesusiliečiančios su degikliu.

Ar bandydami uždegti kaitlentę pastebite kibirkštis? Bet kuriuo atveju, padėkite keptuvę ant deglikio ir pabandykite uždegti kaitlentę. Vidutinių iki didelių degiklių galingumą sumažinkite iki minimumo.

Puodai neįprastai pajuoduoja

Dujose gali būti priemaišų.

Atsukite degiklio liepsną iki maksimumo ir pažiūrėkite liepsnos spalvą. Liepsna turėtų būti mėlyna arba šviesiai mėlyna su oranžiniais atspalviais, kai dujos be priemaišų.
Arba:
Oranžinė liepsna su balkšvomis juostelėmis reiškia, kad dujose gali būti priemaišų.

Tinkamai sudėti degikliai ir dangteliai - tai pagrindinė sąlyga geram degimui palaikyti.

Visada tikrinkite degiklių ir dangtelių padėtį ir užtikrinkite, kad jie gerai sudėti.

Įsitikinkite, kad apsauginiai vožtuvai veikia gerai.

Jei kaitlentėje įrengtas apsauginis vožtuvas, atlikę paprastą bandymą, galite patikrinti, ar jis gerai veikia.

Atvėsus kaitlentei, palikite atidarytas dujų sklendes, nespaudžiant mygtukų, praeikite su liepsna virš visų degiklių. Jei apsauginis vožtuvas gerai veikia, degikliai neužsidega.
Arba:
Net jei vienas degiklis užsidega, patariame kreiptis į techniką.

Labai įkaitę nustatymo rankenėlės ar mygtukai

Patikrinkite naudojamų puodų dydį. Naudojant labai plačias keptuves - galimas perkaitimas.

Atkreipkite dėmesį, kad puodų dydžiai atitiktų degiklio dydį (kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje).

Gaminate patiekalus, kuriems pagaminti reikia daug laiko?

Šiluminio laidumo dėka, karštis gali pasiekti visas kaitlentės dalis, įskaitant mygtukus ar rankenėles.

Kaitlentės dangtis sulaužytas

Neuždenkite dangčio, kol degikliai įkaitę!

Visada tikrinkite degiklio temperatūrą prieš uždengdami dangtį . Garantija netaikoma sugadinto dangčio keitimui.

Jaučiu dujų kvapą

Patikrinkite dujų žarnos vientisumą.

Jeigu žarna yra guminė (ši medžiaga gali būti naudojama kaitlenčių paviršiams), patikrinkite jos naudojimo laiką. Dujų žarną būtina keisti kas 5 metai.
Arba:
Įmontuojamųjų kaitlenčių dujų tiekimo vamzdis turi būti plieninis.

Dujos neužsidega

Ar tikrinote dujų žarną?

Patikrinkite, ar dujų žarnoje nėra suspaudimų, galinčių trukdyti dujų srautui. Keisdami žarnos padėtį, pašalinkite visus perspaudimus.

Palaikykite nuspaustą uždegimo mygtuką 6 -7 sekundes.

Ar atsižvelgiate į uždegimo laiką? Palaikykite nuspaustą uždegimo mygtuką 6 -7 sekundes.

Jeigu valėte kaitlentę, degikliai gali būti neišdžiuvę.

Palaukite kol degiklis išdžius ir patikrinkite, ar jis gerai veikia.

Jūsų kaitlentė turi automatinę uždegimo funkciją. Ji neužsidega, jei uždegimo žvakė nesusiliečia su degikliu.

Ar uždegant kaitlentę pastebite kibirkštis? Bet kuriuo atveju, padėkite keptuvę ant deglikio ir pabandykite uždegti kaitlentę. Vidutinių iki didelių degiklių galingumą sumažinkite iki minimumo.

Ar tikrinote dujų sklendę?

Patikrinkite, ar dujų sklendė yra atidaryta.

Kaitlentės degikliai veikia triukšmingai

Funkcija gali sutrikti dėl netinkamos degiklio dangtelio padėties.

Patikrinkite degiklio dangtelį ir padėkite teisinga padėtimi.

Problema gali kilti dėl netinkamų purkštukų.

Patikrinkite, ar purkštukai tinkami naudojamų dujų tipui. Jeigu ne, pakeiskite juos originaliais.

Tik vienas degiklių veikia triukšmingai?

Patikrinkite, kad įvairios degiklių dalys būtų sausos ir tinkamai sudėtos.

Metano dujų tekėjimas gali būti triukšmingas dėl vamzdžiuose esančio slėgio.

Patikrinkite, ar degiklių triukšmas yra pastovus, ar jaučiamas tik tam tikrais momentais.
Arba:
Dujų tiekimo slėgį turi patikrinti dujų technikas.

Užprogramuota orkaitė neįsijungia ir nepradeda gaminti

Patikrinkite gaminimo nustatymus, kurie priklauso nuo naudojamos orkaitės tipo.

Mechaninės orkaitės programa nustatoma rankiniu būdu.
Arba:
Elektroninio modelio su ekranu režimas parenkamas, ekrane paspaudus atitinkamą parinktį. Jei per kelias minutes orkaitės režimo parinktis nepatvirtinama, ji nutrūksta ir ekrane pasirodo užrašas „END“ (pabaiga).

Kepimas ne visada tolygus

Išankstinis pašildymas būtinas ir reikalingas užtikrinti kepimo tolygumui.

Nustatykite maksimalią orkaitės temperatūrą, įjungdami kartu ir išankstinį šildymą. Palaukite kol užges termostato indikatoriaus lemputė. Prieš dėdami ruošiamą maistą į orkaitę, pasirinkite temperatūrą arba gaminimo režimą.

Ar netinkamai uždarėte orkaitės dureles?

Patikrinkite, ar orkaitės durelės yra gerai uždarytos ir, ar nepažeistas sandarinimas.
Arba:
Durelės nesandariai užsidaro, patariame kreiptis į techniką.

Patiekalai gali nevienodai iškepti, jeigu vienu metu naudojate kelis orkaitės lygius.

Keiskite patiekalo padėtis skirtinguose orkaitės lygiuose bei ištraukite juos atitinkamu laiku, atsižvelgdami į patiekalų pagaminimo lygį.

Orkaitėje tešlos gaminiai neiškepa viduje

Tai nėra techninė orkaitės problema. Gal jūs neoptimaliai naudojate

Tešlos tirštumui pagerinti naudokite mažiau skysčių. Tokiu būdu sumažėja temperatūra ir pailgėja kepimo trukmė. Galutinis rezultatas - patiekalas iš tešlos apkeps išorėje ir iškeps viduje.

Kondensatas susidaro ant orkaitės durelių ir kartais ant gretimų baldų.

Kondensatas - tai nėra orkaitės veikimo sutrikimas. Tai orkaitės, kuriose nėra ventiliavimo sistemos.

Jei orkaitėje yra ventiliavimo sistema, patikrinkite, ar ji gerai veikia ir, ar dureles nepraleidžia oro.
Arba:
Jei problema kartojasi, patariame kreiptis į techniką.

Orkaitės durelės ar rankenėlės perkaista

Gaminate patiekalus, kuriems reikia daug laiko?

Šiluminio laidumo dėka, karštis gali pasiekti visas orkaitės dalis, įskaitant dureles ir rankenėlę.
Arba:
Jei orkaitėje yra ventiliavimo sistema, patikrinkite, ar ji gerai veikia ir, ar dureles nepraleidžia oro.
Arba:
Jei problema kartojasi, patariame kreiptis į techniką.

Norėčiau į orkaitės vidų įdėti kreipiamąsias

Patikrinkite orkaitės tipą ir vidinę mufelio struktūrą.

Jei kreipiamosios jau įrengtos ant mufelio, pridėti papildomų kreipiamųjų negalėsite.
Arba:
Jei kreipiamosios yra suformuotos iš metalinių grotelių, galite dar įterpti kitas

Kokius konteinerius galiu dėti į mikrobangų krosnelę?

Siekiant išvengti nepataisomos žalos, kuri gali trukdyti krosnelės veikimui, mikrobangų krosnelėje labai svarbu naudoti tinkamas medžiagas.

Venkite naudoti metalinius ir aliuminio konteinerius, lėkštes su auksinėmis juostelėmis, aliuminio foliją ir aštrius metalo objektus.

Kaip galiu pakeisti vidinę mikrobangų krosnelės lemputę?

Paruošimo metu krosnelė skleidžia keistas kibirkštis

Kibirkščių gali atsirasti dedant metalinius konteinerius arba dėl pažeistų vidaus mufelių.

Pastebėję vidaus mufelio gedimus, siūlome kreiptis į techniką.

Ar tiesa, kad mikrobangų krosnelės yra pavojingos?

Mikrobangų krosnelės yra visiškai nepavojingos. Be to, krosnelėse galima gaminti visų tipų maisto produktus, išskyrus kiaušinius ir kaštonus.

Kadangi skysčiai gali sprogti, venkite juos šildyti sandariuose konteineriuose.
Arba:
Krosnelės veikimo metu venkite atidaryti dureles: galite pakenkti prietaiso veikimui. Prieš atidarant dureles ir naudojant atitinkamus valdymo mygtukus, sustabdykite ruošimą

Parsisiųskite Jūsų prietaiso vartotojo vadovą. Paieška
Kaip galime jums padėti? Susisiekite su mumis
  • pin Įgaliota pagalba keliais piršto palietimais RASKITE SAVO INŽINIERIŲ Raskite aptarnavimo centrą savo regione
  • Kontaktinis numeris 8.526.43326 - 8.700.55595 8:30–17:30 val. – pirmadieniais–penktadieniais