Puslapio naudojimo terminai

Šios interneto svetainės turinį, www.indesit.com (toliau vadinama „Svetaine“), įskaitant duomenis, pranešimus ir visą kitą iš teksto bei grafikos sudarytą turinį, „©“ ženklu pažymėtus modelius saugo autorių teisių bei tarptautinės sutartys ir kitos intelektinės nuosavybės teisės ir sutartys.

Svetainės puslapių turinio autorių teisės © 2000–2009 priklauso „Indesit Company SpA“. (toliau – „Bendrovė“). Visos teisės ginamos. Svetainės puslapių turinio, nei viso, nei jo dalies, jokiais būdais negalima kopijuoti, atgaminti, persiųsti, įkelti, publikuoti ar platinti be išankstinio raštiško bendrovės susitikimo. Nebent vartotojas jį saugotų tik savo kompiuteryje ir spausdintų svetainės puslapių ištraukas tik asmeniniam naudojimui.

Svetainėje pateikiami prekių ženklai ir logotipai priklauso „Indesit Company SpA“. Jų negalima naudoti jokioje kitoje interneto svetainėje be išankstinio raštiško bendrovės sutikimo.

Bendrovė atsisako bet kokios atsakomybės už trečiųjų šalių sukurtą ar publikuojamą medžiagą, į kurią svetainėje pateikiamos nuorodos. Asmenys nusprendę apsilankyti su www.indesit.com susietoje svetainėje, tai daro savo pačių rizika ir prisiima atsakomybę imtis visų būtinų priemonių nuo virusų ir kitų gadinančių elementų. Nuorodos į kitas svetaines visai nereiškia, kad bendrovė remia arba yra pavaldi organizacijoms, teikiančioms tose svetainėse aprašytas paslaugas.

Visa į svetainę atsiųsta medžiaga, pvz., el. paštu arba interneto puslapiais, laikoma nekonfidencialia. Bendrovė už tokią medžiagą neatsako ir gali laisvai perdaryti, naudoti, atskleisti, pateikti, perdaryti, remtis ja atlikdama kitą darbą arba be jokių apribojimų platinti ją trečiosioms šalims. Be to, bendrovė gali laisvai bet kokiu tikslu naudoti toje medžiagoje pateiktas idėjas, sprendimus, technologijas ar technines žinias, įskaitant ir neapsiribojant produktų, panaudojant šią medžiagą, kūrimą, gamybą ir pardavimą. Kiekvienas, siunčiantis medžiagą, garantuoja, kad ji gali būti publikuojama ir sutinka apsaugoti bendrovę nuo kokių nors, su šia medžiaga susijusių trečiųjų šalių veiksmų.

Šioje svetainėje plačioji visuomenė gali prieiti prie informacijos, susijusios su bendrovės iniciatyva, taip pat ji skirta ir specialistams (finansų analitikams ir žurnalistams, instituciniams ir privatiems investuotojams). Tikslas – pateikti tikslią, aktualią informaciją. Bendrovė dės visas įmanomas pastangas, siekdama užtikrinti, kad svetainėje pateikiama informacija būtų tiksli ir aktuali. Tačiau, netyčia gali pasitaikyti ir klaidų ar netikslumų. Atsižvelgsime į pastebėtas bei nurodytas klaidas ir ištaisysime.