Privatumo politika

Džiaugiamės, kad domitės mūsų bendrove ir jos gaminiais. „Group“ (kaip apibrėžta toliau) labai rimtai vertina Jūsų teises į duomenų apsaugą. Esame įsipareigoję gerinti klientų patirtį bendradarbiaujant su mūsų bendrove laikydamiesi visų taikomų duomenų apsaugos įstatymų ir reglamentų. Toliau pateikiamas mūsų pranešimas apie privatumo apsaugą, kuriame paaiškinama, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Mes esame „Whirlpool Lietuva UAB“, pagal Lietuvos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios registruotasis biuras įsikūręs adresu Žalgirio g. 114 LT- 09300 Vilnius, kuri priklauso „Group“ (toliau – „Whirlpool“, mes arba mums). Mes veikiame kaip duomenų valdytojas, mes ketiname suteikti mūsų svetainių, mūsų programėlių ir / arba mūsų namų įrenginiams, kurie prisijungia prie interneto (toliau atitinkamai – Svetainė, Programėlėir Išmaniejiįrenginiai) naudotojams ir bet kokiems kitiems fiziniams asmenims bendraujantiems su mumis(toliau – Naudotojai, Jūs arba Jums), informaciją, kokiais būdais renkami ir tvarkomi asmens duomenys pagal Europos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 679/2016 (toliau – Reglamentas) ir kitus taikomus vietos įstatymus ir reglamentus.

MŪSŲ RENKAMI DUOMENYS

Renkame (1) asmens duomenis, kuriais Jūs pasidalijote su mumis, (2) duomenis, kuriuos surinkome sudarydami su jumis pardavimo ir paslaugų operacijas, (3) mūsų skambučių centrų surinkti duomenys; (4) duomenis, apie Jūsų veiksmus Svetainėje, Programėlėje arbe per Išmaniuosius įrenginius ir (5) informaciją, pateiktą arba surinktą per kitus šaltinius.

Nerenkame Jūsų duomenų, kurie priskirtini specialių kategorijų asmens duomenims (pvz., sveikatos arba teisminiai duomenys).

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

KAIP MES NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis naudojame teikdami Jums prašomas paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, susisiekimą su jumis dėl saugumo problemų, susijusių su jūsų buitine technika, leidimą Jums naršyti Svetainėje, Programėlės ir / arba Išmaniųjų įrenginių naudojimą, atsakymą į užklausas ir bendravimą dėl mūsų paslaugų, įskaitant ir tas, kurios siūlomos per skambučių centrus.

Taip pat, tačiau tik su Jūsų sutikimu, galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis siųsdami Jums pritaikytus rinkodaros pranešimus, įskaitant mūsų ir mūsų patikimų partnerių pasiūlymus ir nuolaidas, taip pat jūsų skambučių į mūsų skambučių centrą įrašymą.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

KOKIAIS PAGRINDAIS NAUDOJAME JŪSŲ DUOMENIS

Naudojame Jūsų duomenis tik tuo atveju, jei yra pagrįstas teisinis pagrindas duomenų tvarkymui, pavyzdžiui:

 • suteikti Jums galimybę naudotis Svetaine, Programėle ir / arba Išmaniaisiais įrenginiais ir atitinkamomis paslaugomis, taip pat patenkinti visus jūsų pateiktus prašymus;
 • vykdyti teisines prievoles arba siekiant apsaugoti „Whirlpool“ teisėtus interesus; arba
 • Jūsų sutikimu.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Naudojame Jūsų asmens duomenis tik tokį laikotarpį, kiek griežtai būtina siekiant numatytųjų tikslų.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

KAIP APSAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Jūsų duomenų saugumas mums svarbiausia. Dėl to esame įdiegę pakankamas administracines, technines ir fizines priemones, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, vagystės, neteisėto naudojimo, atskleidimo arba pakeitimo.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

SU KUO DALIJAMĖS JŪSŲ DUOMENIMIS

Galime dalytis Jūsų duomenimis su (1) paslaugų teikėjais, (2) Group bendrovėmis ir (3) viešosios valdžios įstaigomis, kai tai leidžiama pagal taikomus teisės aktus.

Su Jūsų sutikimu taip pat galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su savo patikimais partneriais jų rinkodaros tikslais.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

JŪSŲ DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

Jūsų duomenys gali būti perduoti subjektams už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Bet kuriuo atveju visada įsitikiname, kad būtų įdiegtos pakankamos ir tinkamos apsaugos priemonės, kurios atitinka Reglamento nuostatas.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

JŪSŲ TEISĖS

Greta kita ko, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos sujungti, atnaujinti, taisyti ir ištrinti.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Galite susisiekti su mumis naudodamiesi mūsų susisiekimo forma arba parašydami laišką „Whirlpool Lietuva UAB“, Žalgirio g. 114 LT- 09300 Vilnius.

Galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu pasinaudodami „Susisiekite su mumis“ forma arba atsiųsdami mums el. laišką, adresu data_protection_emea@europeanappliances.com arba paštu aukščiau nurodytu adresu, įtraukiant prierašą „Duomenų apsaugos biuro dėmesiui“.

Mes galime keisti arba atnaujinti šį pranešimą apie privatumo apsaugą taip pat ir vykdydami taikomų teisės aktų reikalavimus.

1. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ RŪŠYS

„Whirlpool“ tvarkys toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis.

 1. Su Jumis susiję duomenys

„Whirlpool“ tvarko Jūsų asmens duomenis, surinktus arba pateiktus per įvairius šaltinius, įskaitant, bet neapsiribojant:

 1. Jums atsidarant paskyrą ir (arba) registruojant nusipirktą gaminį ir / arba teikiant prašymą dėl informacijos, pagalbos ir perkant „Whirlpool“ gaminius interneto parduotuvėje Jūsų tiesiogiai pateiktus duomenis, tokius kaip antai: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris;
 2. asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai pateikėte arba kurie buvo gauti atliekant telefono skambučius į mūsų vartotojų skambučių centrus, kurie gali būti įrašomi tik gavus jūsų sutikimą, įskaitant skambučių datas / laikus, skambinančiojo kontaktinę informaciją ir informaciją apie kliento užsakymą;
 3. asmens duomenis nuotraukose, garso ir / arba vaizdo įrašuose, kuriuos pateikiate arba leidžiate užfiksuoti programai ar Išmaniesiems įrenginiams;
 4. asmens duomenis, kuriuos pateikia kitų šalių produktai ar paslaugos, kuriuos jungiate per Programėlę arba Išmaniuosius įrenginius.

Šie duomenys tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek būtina šiame pranešime apie privatumo apsaugą nurodytais tikslais. „Whirlpool“ privalo užtikrinti asmens duomenų anonimiškumą ir juos pašalinti, kai nėra būtinybės tvarkymo tikslais tvarkyti asmens duomenis tokia forma, iš kurios galima nustatyti asmens tapatybę.

 1. Sutarties duomenys

„Whirlpool“ tvarko asmens duomenis apie Vartotojus, kai jie perka „Whirlpool“ produktus ir paslaugas, įskaitant vardą, adresą, šalį, kontaktinius duomenis, tokius kaip telefono numeris ir el. pašto adresas. Be to, „Whirlpool“ renka duomenis apie jūsų įsigytus prietaisus ir jūsų užsakytas paslaugas, įskaitant garantinių paslaugų užklausas.

 1. Naudojimo ir Naršymo duomenys

Svetainė, Programėlė ir Išmanieji įrenginiai renka naudotojų asmens duomenis dėl techninių ir su Svetainės veikimu susijusių priežasčių. Šie duomenys renkami ne siekiant nustatyti Naudotojo tapatybę, bet gali būti susiję su tapatybės nustatymu, jeigu, pavyzdžiui, duomenys būtų lyginami su trečiųjų šalių turimais duomenimis.

Šiai duomenų kategorijai priskiriami: (i) Naudotojo kompiuterio IP adresas ir domeno vardas; (ii) Išmaniojo įrenginio ID, modelis ir serijinis numeris; (iii) namų maršrutizatoriaus IP adresas, kai prie mūsų tinklo prijungiate Išmanųjį įrenginį; (iv) naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos tipas; (v) fizinė jūsų prietaiso ar Išmaniojo įrenginio vieta (nustatyta, pavyzdžiui, naudojant palydovą, mobiliojo ryšio bokštą ir „WiFi“ signalus); ir (vi) kita informacija apie jūsų internetinę sesiją, tokia kaip prašomų išteklių URI (universalusis ištekliaus identifikatorius) adresai, užklausos laikas, būdas, kuriuo pateikta užklausa serveriui, kaip atsakymas gauto failo dydis, su atsakymo iš serverio būsena susijęs skaitmeninis kodas ir kiti parametrai, susiję su Naudojo įrenginio operacine sistema. Kai prijungsite Išmanųjį įrenginį prie mūsų tinklo, mes galime periodiškai automatiškai rinkti informaciją iš Išmaniojo įrenginio, įskaitant būseną (pvz., ar Išmanusis įrenginys yra išjungtas, ar įjungtas, ir informaciją apie ciklą ar funkciją, kurią jis atlieka), instrukcijos, įvestos Išmaniajame įrenginyje, gedimų ar klaidų kodai ir jo aplinkos aspektai, kurie gali turėti įtakos jo veikimui (pvz., įėjimo įtampa, signalo stiprumas ir oro temperatūra). Mes galime sekti ir rinkti Programėlės naudojimo duomenis, tokius kaip data ir laikas, kai Programėlė pasiekia mūsų serverius, kokia informacija buvo atsisiųsta į Programėlę, ir instrukcijas, kurios perduodamos į Išmanųjį įrenginį.

Svetainės duomenys naudojami tik renkant anonimišką statistinę informaciją apie Svetainės naudojimą ir užtikrinant jos tinkamą veikimą, o saugomi atsižvelgiant į mūsų dokumentų saugojimo reikalavimus. Tokie duomenys taip pat gali būti naudojami aiškinantis atsakomybę galimai prieš Svetainę, Programėlę ir / arba Išmaniuosius įrenginius įvykdytų su kompiuteriais susijusių nusikaltimų atvejų.

Jei nenorite, kad „Whirlpool“ rinktų iš jūsų Išmaniųjų įrenginių duomenis, turėsite išjungti (atjungti) Išmanųjį įrenginį nuo belaidžio maršrutizatoriaus ir išjungti belaidžio ryšio mygtuką savo įrenginyje. Išjungus (atjungus) jūsų Išmanųjį įrenginį, bus išjungtas ir Išmaniojo įrenginio ir Programėlės naudojimas, net jei jūsų susijusi paskyra ir toliau bus aktyvi. Jei jūs tik išjungsite savo paskyrą, bet neišjungsite (neatjungsite) jūsų Išmaniojo įrenginio, duomenys, kuriuose nėra jūsų asmens duomenų ir, kurie nėra susieti su jūsų asmens duomenimis ir konkrečiai jūsų neidentifikuoja, ir toliau bus perduodami „Whirlpool“.

Taip pat galime rinkti asmens duomenis savo Svetainėje naudodamiesi įvairių kategorijų slapukais, kai taikoma, jums pateikus aktyvų sutikimą. Daugiau informacijos apie juos rasite mūsų pranešime apie slapukus.

2. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Kai taikoma, tvarkysime mūsų surinktus arba mums pateiktus Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 1. suteikti Jums galimybę užsiregistruoti Svetainėje arba Programėlėje atsidarant asmeninę paskyrą, užregistruoti gaminį Svetainėje ir joje pirkti gaminius;
 2. suteikti jums Išmaniojo įrenginio paslaugas, įskaitant pranešimus dėl pagalbos ir priežiūros bei komunikacijos funkcijų, susijusių su jūsų paskyros ar Išmaniojo įrenginio naudojimu, įskaitant susijusias su klientų aptarnavimu ir garantija;
 3. užbaigti gaminio pirkimą internetu ir suteikti papildomas paslaugas (paslaugos po pardavimo, pratęsta garantija, apgaulės prevencija, prekių grąžinimo valdymas, susisiekimas su jumis, jei kiltų saugumo problemų, susijusių su jūsų buitine technika);
 4. pristatyti mūsų gaminius į namus ir suteikti Jums užsakytas paslaugas;
 5. pasirūpinti Jūsų gaminio remontu;
 6. tvarkyti Jūsų mums atsiųstus prašymus pateikti informacijos, įskaitant skundų ir pranešimų, gautų per interaktyvių pokalbių paslaugą, nagrinėjimą;
 7. dalyvauti pardavimo skatinimo akcijose / konkursuose;
 8. vykdyti įstatymuose įtvirtintas nuostatas ir reglamentus bei reikalauti vykdyti mūsų teises teismuose;
 9. siųsti Jums individualiai pritaikytus su mūsų prekėmis ir paslaugomis susijusius rinkodaros pranešimus elektroniniu būdu (įskaitant el. paštu, SMS, MMS žinutėmis, pranešimais per socialinius tinklus ir mobiliąsias programėles). El. pašto rinkodara pagrįsta sutikimu. Tačiau, atsižvelgiant į šalį, kurioje esate, tam tikra el. pašto rinkodaros veikla gali būti grindžiama teisėtais „Whirlpool“ interesais (supaprastintas sutikimas);
 10. susisiekti su Jumis rinkodaros tikslais telefonu (ne automatiniais skambučiais) ir paštu. Toks duomenų tvarkymas gali būti pagrįstas jūsų sutikimu arba „Whirlpool“ teisėtu interesu (tokiu atveju jums suteikiama teisė atsisakyti);
 11. siųsti Jums pranešimus apie Jūsų užregistruotas prekes arba prekes, kuriomis domėjotės, o taip pat vykdant klientų pasitenkinimo tyrimus;
 12. gavus Jūsų sutikimą, dalytis Jūsų asmens duomenimis individualiai pritaikytų rinkodaros pranešimų tikslais su mūsų pasirinktais pasitikimais partneriais, kaip paaiškinta toliau 6 skyriuje;
 13. vykdyti veiklą, kuri naudinga perleidžiant verslą ir jo dalis, sudarant ir įforminant perėmimo, susijungimo, atskyrimo ar kitokius reorganizacijos sandorius;
 14. vidinių mokymų, dokumentų rengimo ir kokybės kontrolės / užtikrinimo tikslais mes galime klausytis įrašytų telefono skambučių, atliktų į mūsų klientų skambučių centrus.

3. DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS

 1. Pateikti asmens duomenis 2 skyriaus a), b), c), d), e), f) ir g) pastraipose nurodytais tikslais būtina tais tikslais, kuriais duomenys buvo pateikti, įskaitant registraciją Svetainėje, prekių pirkimą internetu ir naudojimąsi konkrečiomis papildomomis paslaugomis bei dalyvavimą pardavimo skatinimo akcijose, kai dalijami prizai, ir konkursuose, tuo neapsiribojant. Teisinis tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties, kurios šalimi jūs esate, vykdymas arba jūsų pateikto prašymo įvykdymas;
 2. Pateikti asmens duomenis 2 skyriaus h) pastraipoje numatytais tikslais privaloma, kadangi to reikalaujama laikytis taikomuose teisės aktuose. Teisinis tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisinės prievolės laikymasis;
 3. Pateikti asmens duomenis 2 skyriaus i), l) ir n) pastraipose numatytais tikslais nėra privaloma. Nebent kitaip numato įstatymai, taikomi šalyje, kurioje esate, be jūsų sutikimo, „Whirlpool“, „Group“ priklausančios bendrovės ir (arba) patikimi partneriai negalės siųsti individualiai Jums pritaikytų rinkodaros pranešimų automatinėmis priemonėmis ir negalės įrašyti jūsų skambučių į mūsų klientų skambučių centrą. Bet kuriuo atveju, Naudotojui atšaukus sutikimą, mes nebetvarkysime asmens duomenų, kurių tvarkymui mes remiamės jūsų sutikimu;
 4. Pateikti asmens duomenis 2 skyriaus j), k) ir m) pastraipose numatytais tikslais būtina siekiant „Whirlpool“ ir „Group“ teisėtų interesų, kurie bus tinkamai derinami su Jūsų interesais. Be to, laikydamiesi taikomų asmens duomenų teisės aktų, galime naudoti Jūsų elektroninius kontaktinius duomenis (el. pašto adresą), kuriuos surinkome parduodami prekę arba teikdami paslaugą, kad galėtume atsiųsti Jums rinkodaros pranešimus, susijusius su panašiomis prekėmis ar paslaugomis. Tokiu atveju Jūs galite nesutikti, kad mes šiuo tikslu naudotume Jūsų elektroninius kontaktinius duomenis, paspaudę nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ el. laiško / SMS žinutės apačioje kaskart, kai atsiunčiamas individualiai pritaikytas rinkodaros pranešimas, arba šio pranešimo apie privatumo apsaugą 9 skyriuje nustatyta tvarka. Išskyrus atvejus, kai kitaip numato įstatymai, taikomi šalyje, kurioje esate, mūsų teisėtas interesas yra teisinis pagrindas, kuriuo remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis čia aprašytais tikslais.

4. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

„Whirlpool“ tvarkys asmens duomenis tol, kol tai bus būtina siekiant 2 skyriuje numatytų tikslų. Bet kuriuo atveju taikomi šie duomenų saugojimo laikotarpiai:

 1. duomenys, surinkti 2 skyriaus a), b), c), d), e), f) ir g) pastraipose numatytais tikslais, bus saugomi tik tiek, kiek būtina, siekiant atsakyti į duomenų subjektų prašymus ir įvykdyti taikomų įstatymų ir reglamentų reikalavimus;
 2. duomenys, surinkti 2 skyriaus h) pastraipoje numatytu tikslu, bus saugomi tiek, kiek privaloma pagal taikomų teisės aktų nuostatas (pvz., mokesčių tikslais);
 3. duomenys, surinkti 2 skyriaus i) ir l) pastraipose numatytais tikslais, bus saugomi maksimalų duomenų laikymo laikotarpį, kuris nustatytas taikomų teisės aktų nuostatomis;
 4. duomenys, surinkti 2 skyriaus j), k) ir m) pastraipose numatytais tikslais, bus saugomi tik tiek, kiek būtina, siekiant „Whirlpool“ verslo interesų;
 5. duomenys, surinkti 2 skyriaus n) pastraipoje numatytu tikslu, bus saugomi ne ilgiau kaip iki galiojančių įstatymų nustatyto termino.

Atsižvelkite į tai, kad duomenų saugojimo laikotarpiai gali skirtis; tai priklauso nuo taikomų vietos įstatymų.

5. DUOMENŲ TVARKYMO PROCEDŪROS

Jūsų asmens duomenys tvarkomi pasitelkiant informacines technologijas ir (arba) popierines priemones ir apsaugomi tinkamais saugumo įrenginiais, kurie tinka asmens duomenų slaptumui ir saugumui užtikrinti. „Whirlpool“ pirmiausia taiko tinkamas administracines, technines, asmenines ir fizines priemones, kurių paskirtis – apsaugoti turimus asmens duomenis nuo praradimo, vagystės, nesankcionuoto naudojimo, atskleidimo arba pakeitimo.

6. DUOMENŲ PERDAVIMAS

Mes dalysimės Jūsų asmens duomenimis su savo patikimais partneriais, kaip antai mūsų išplėstinės garantinės priežiūros teikėjai, kurie ketina naudoti juos tiesioginės rinkodaros tikslais tik mums konkrečiai Jus apie tai informavus ir gavus iš Jūsų konkretų sutikimą tai daryti. 

Galime dalytis Jūsų asmens duomenimis su:

 1. „Group“ bendrovėmis, kurios yra EEE ir už jos ribų ir veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai;
 2. mūsų atidžiai pasirinktais trečiosios šalies tiekėjais, kurie yra EEE ir už jos ribų, kaip antai: informacinių paslaugų centrų operatoriai, turinio įvertinimo paslaugų teikėjai, vežėjai, paslaugų teikėjai arba teikti techninę pagalbą paskirti specialistai ir kiti mūsų vardu kaip tinkamai paskirti duomenų tvarkytojai šiame pranešime nurodytais tikslais dirbantys tiekėjai; kitos trečiosios šalys, kurios dalyvauja sudarant bendrovių susijungimo, turto pardavimo ar kitą sandorį;
 3. mūsų išplėstinės garantijos teikėjas „Domestic & General“ (toliau - „D&G“) [Domestic & General Insurance PLC]. „D&G“ veiks kaip bendras duomenų valdytojas (kartu su „Whirlpool“), siekdamas skatinti ir parduoti išplėstines garantijas, taip pat tvarkyti remonto prašymus pagal tokias išplėstines garantijas. Visų pirma, „D&G“ tvarkys asmens duomenis šiais tikslais: (i) jūsų paskyros / profilio, taip pat gamintojų garantijų registravimas ir tvarkymas; (ii) paslaugų sutarčių ir produktų / paslaugų reklama, pardavimas ir administravimas; (iii) tam tikrose šalyse administruoti ir atsakyti į skambučius gaunamus klientų aptarnavimo skambučius ir atsakyti į juos bei atnaujinti tokius duomenis pateikiant tokių vartotojų informaciją; (iv) imti ir gauti iš vartotojų asmens duomenis, kad galėtų parduoti paslaugų sutartis, ir atnaujinti tokius duomenis iš vartotojų pateiktos informacijos; (v) tvarkyti gaunamus vartotojų skundus ir atsakyti į juos (įskaitant bet kokius teisminius ginčus); (vi) tvarkyti užsakymus ir remonto paslaugų teikimą bei tiekti pakaitinius produktus vartotojams ir taisyti bei atnaujinti tokius duomenis iš vartotojų informacijos, susijusios su tokiomis remonto paslaugomis ir / arba pakaitinių produktų tiekimu, ir / arba atnaujinti tokius asmens duomenis; (vii) vykdyti atliktų produktų ir paslaugų kokybės tyrimus.
 4. Trečiosios šalys, teikiančios elektroninio mokėjimo paslaugas, tvarkydamos su jūsų užsakymais susijusius mokėjimus. Aiškumo sumetimais „Whirlpool“ netvarko jokių Vartotojų bankinių / finansinių duomenų (įskaitant kreditinės kortelės informaciją), išskyrus tuos, kurie būtinai reikalingi 2 skyriaus c) pastraipoje numatytiems tikslams (pvz., suteikti vartotojams išplėstinę garantiją). Su tokiu tvarkymu trečiosios šalys, teikiančios elektroninio mokėjimo paslaugas, tvarkys jūsų asmens duomenis kaip savarankiškos valdytojos, laikydamosi Reglamento (ir visų kitų taikomų vietos įstatymų ir kitų teisės aktų) ir savo atitinkamos privatumo politikos. „Whirlpool“ neatsako už jokią žalą (įskaitant žalą, atsiradusią dėl Reglamento ir bet kurio kito taikomo duomenų apsaugos įstatymo pažeidimo), kurią sukelia Vartotojų bankinių / finansinių duomenų (įskaitant kreditinės kortelės informaciją) apdorojimas minėtos trečiosios šalies, teikiančios elektroninio mokėjimo paslaugas.
 5. platindami, remontuodami ir prižiūrėdami savo produktus, mes dalijamės Vartotojų adresais ir kontaktiniais duomenimis su savo partneriais tik tada, kai tai yra tikrai būtina;
 6. Mes taip pat galime atskleisti asmeninę informaciją atsakydami į teisėtus vyriausybės institucijų prašymus, įskaitant nacionalinių saugumo agentūrų ar teisėsaugos prašymus.

Tokios trečiosios šalys tvarkys jūsų asmens duomenis mūsų vardu tinkamai paskirtų duomenų tvarkytojų vaidmenyje (išskyrus d punkte nurodytus atvejus) šiame pranešime aprašytais tikslais pagal mūsų duomenų privatumo ir saugumo reikalavimus ir jiems neleidžiama iš mūsų gautų asmens duomenų naudoti jokiems kitiems tikslams.

7. DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽ EEE RIBŲ

Bet koks jūsų asmens duomenų perdavimas už EEE ribų (tiek grupėje, tiek už jos ribų), yra atliekamas remiantis šiomis tinkamomis apsaugos priemonėmis pagal Reglamentą:

a) kai Europos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo; arba

b) grupės įmonė, perduodanti jūsų asmens duomenis, pritaikė atitinkamas apsaugos priemones, įskaitant standartines duomenų apsaugos sąlygas, tačiau neapsiriboja jomis. Nepažeidžiant pirmiau išdėstytų nuostatų, perdavimas remiantis standartinėmis duomenų apsaugos nuostatomis yra papildomas organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, skirtomis užtikrinti tinkamą jūsų asmens duomenų apsaugos lygį.

8. JAUNESNI KAIP 18 METŲ ASMENYS

Svetainė, Programėlė ir mūsų Išmanieji įrenginiai nėra skirti jaunesniems kaip 18 metų asmenims, be to, „Whirlpool“ sąmoningai nerenka jaunesnių, negu 18 metų, žmonių asmens duomenų.

9. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jūs turite toliau nurodytas teises ir (arba) galite bet kuriuo metu nemokamai jomis pasinaudoti:

 1. teisė būti informuojamiems, kokiais tikslais ir kokias būdais tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 2. teisė susipažinti su savo asmens duomenimis (dažniausiai vadinama „duomenų subjekto prašymu susipažinti su duomenimis“). Jums pateikiama mūsų turimų Jūsų asmens duomenų kopija;
 3. teisė prašyti atnaujinti arba pataisyti mūsų turimus Jūsų asmens duomenis. Jums tai suteikia galimybę pataisyti neišsamius arba netikslius mūsų turimus Jūsų asmens duomenis, tačiau mums gali reikėti patikrinti Jūsų pateiktų naujų duomenų tikslumą;
 4. teisė paprašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Jums tai suteikia galimybę paprašyti ištrinti arba pašalinti asmens duomenis, kai nebėra pagrindo mums juos toliau tvarkyti. Taip pat turite teisę prašyti, kad pašalintume arba ištrintume Jūsų asmens duomenis, kai Jūs pasinaudojate teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, arba mes privalome ištrinti Jūsų asmens duomenis, kad įvykdytume vietos teisės aktų reikalavimus. Vis dėlto atkreipkite dėmesį, kad ne visada galėsime įvykdyti Jūsų prašymą ištrinti duomenis, dėl tam tikrų teisinių priežasčių, apie kurias, jeigu taikoma, Jums bus pranešta teikiant tokį prašymą;
 5. teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą. Jums tai suteikia galimybę prašyti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą šiais atvejais: (a) Jūs norite, kad būtų patikrintas asmens duomenų tikslumas; (b) mes naudojame duomenis neteisėtai, bet Jūs nereikalaujate, kad mes juos ištrintume; (c) Jums reikia, kad mes saugotume duomenis, kurie mums nebėra būtini, kadangi Jums reikia pareikšti, vykdyti arba ginti teisinius reikalavimus; arba (d) Jūs nesutikote, kad mes naudotume Jūsų duomenis, tačiau mums reikia patikrinti, ar mūsų teisėtos priežastys viršesnės už Jūsų reikalavimą;
 6. teisė nesutikti su visų ar dalies Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kai mes kliaujamės teisėtu savo (arba trečiosios šalies) interesu, o Jūs turite savų priežasčių, dėl kurių nesutinkate, kad duomenys būtų tvarkomi tokiu pagrindu, nes manote, kai tai daro įtaką Jūsų pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Kai kuriais atvejais galime pateikti įrodymų, kad turime įtikinamų teisinių priežasčių tvarkyti Jūsų duomenis, kurios gali būti viršesnės už Jūsų teises ir laisves;
 7. kai turime Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis – teisė nemokamai bet kuriuo metu jį atšaukti; tai taip pat galima padaryti paspaudus nuorodą „atsisakyti prenumeratos“ mūsų rinkodaros pranešimų apačioje;
 8. teisė į Jūsų asmens duomenų perkeliamumą; galite prašyti, kad duomenys būtų persiųsti Jums arba kitam paslaugos teikėjui. Pateiksime Jūsų asmens duomenis Jums arba Jūsų pasirinktai trečiajai šaliai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 9. teisė susisiekti su mumis nusiunčiant el. laišką adresu data_protection_emea@europeanappliances.com arba per formą susisiekite su mumis; ir
 10. teisė pateikti skundą kompetentingai nacionalinei duomenų apsaugos įstaigai arba teismui.

Jeigu norite pasinaudoti pirma išvardytomis teisėmis arba pateikti užklausą apie mūsų turimus asmens duomenis, parašykite mums el. paštu data_protection_emea@europeanappliances.com arba atsiųskite laišką adresu: „Whirlpool Lietuva UAB“, Žalgirio g. 114 LT- 09300 Vilnius; kaip gavėją nurodykite Duomenų apsaugos biurą. Jei yra tokia galimybė, taip pat galite naudoti susisiekimo su mumis formą.

Jei turite neišspręstą privatumo ar duomenų naudojimo klausimą, kurio mes tinkamai neišsprendėme, turite teisę kreiptis į kompetentingą nacionalinę duomenų apsaugos ar teisminę instituciją, kaip aprašyta 9 skyriuje „Duomenų subjektų teisės“. Taip pat galite susisiekti su JAV įsikūrusiu trečiųjų šalių ginčų sprendimo paslaugų teikėju (nemokamai) adresu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

10. PATAISOS IR ATNAUJINIMAI

Mes reguliariai peržiūrime ir atnaujiname šį privatumo pranešimą, kad atspindėtume mūsų privatumo praktikos pakeitimus. Darydami bet kokius esminius pakeitimus, mes apie tai jus informuosime atnaujindami šį privatumo pranešimą iki jo pakeitimų įsigaliojimo datos. Rekomenduojame periodiškai peržiūrėti mūsų privatumo pranešimą, kad turėtumėte naujausią informaciją apie mūsų privatumo praktiką. Šis privatumo pranešimas paskutinį kartą atnaujintas 04/02/2021.

TRUSTe